Stäng

Uppdaterat vårdprogram: Migrän hos vuxna

I vårdprogrammet har bland annat behandlingstrappa vid migränanfall uppdaterats.

xxxxxx

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.