Hjälp oss att göra Viss ännu bättre!

Du behöver ungefär en minut för att svara på de här frågorna, och du är anonym. Dina svar hjälper redaktionen att arbeta vidare med webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet.

Illustrationsbild till enkät
Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.