Hjälp oss att göra Viss ännu bättre!

Du behöver ungefär en minut för att svara på de här frågorna, och du är anonym. Dina svar hjälper redaktionen att arbeta vidare med webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet.

Illustrationsbild till enkät
1. Arbetar du i vården? * (obligatorisk)
1. Arbetar du i vården?


...i Stockholms län? * (obligatorisk)
...i Stockholms län?2. Vilken digital enhet använder du oftast när du besöker Viss? * (obligatorisk)
2. Vilken digital enhet använder du oftast när du besöker Viss?
3. Är det lätt att hitta information på Viss? * (obligatorisk)
3. Är det lätt att hitta information på Viss?


4. Om du inte hittar det du söker beror det på att: * (obligatorisk)
4. Om du inte hittar det du söker beror det på att:

5. Läser du nyheter på Viss startsida? * (obligatorisk)
5. Läser du nyheter på Viss startsida?

6. Om du sällan eller aldrig läser nyheterna på Viss startsida, beror det på att du: * (obligatorisk)
6. Om du sällan eller aldrig läser nyheterna på Viss startsida, beror det på att du:


Stort tack för din medverkan!
När du skickat in dina svar kommer du tillbaka till Viss startsida.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?