Uppdaterade vårdprogram: Astma hos vuxna och Astma, akut

Den omskrivna versionen av Astma hos vuxna bygger på kunskapsstödet Astma från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2023 samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Hand som sträcker sig efter en astmainhalator

Ändringar i Astma hos vuxna

Värt att uppmärksamma:

  • Val av läkemedel hänvisas helt till Kloka listan.
  • FABA (Fast-Acting Beta-2-Agonist) är en ny benämning för snabba bronkdilaterande mediciner oavsett om de är långverkande eller kortverkande.
  • Viss terminologi har ändrats, till exempel benämns reversibilitetstest numer som bronkdilatationstest.
  • Den tidigare Viss-producerade Min behandlingsplan har ersatts med en kortversion från SKR.
  • Karolinska Svår Astma Centrum (KSAC) är ny remissinstans.

Delar från den tidigare Viss-versionen har behållits. Det gäller framförallt rubrikerna "Astma och idrott", "Graviditet och amning", "Uppföljning" och "Nedtrappning".

Vårdprogrammet Astma - akut hos vuxna finns också i uppdaterad version.

Läs mer i vårdprogrammen:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.