Uppdaterade vårdprogram: Plötslig idiopatisk hörselnedsättning och Tinnitus

Den uppdaterade versionen av Tinnitus bygger på kunskapsstödet Tinnitus från Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

  • Misstänkt plötslig idiopatisk hörselnedsättning (sudden deafness) ska bedömas av ÖNH-läkare inom 72 timmar från debut, i första hand inom vårdval.
  • Tinnitus: vid behov av remiss ska patienter bedömas inom vårdval ÖNH. Karolinska universitetssjukhuset har uppdrag för högspecialiserad audiologisk vård och tar endast emot remisser från ÖNH-läkare och audionomer inom primär hörselrehabilitering

Läs mer i vårdprogrammen:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.