Stäng

Uppdaterat vårdprogram: Gikt

Giktbehandling ska påbörjas tidigt. Det är också viktigt att komma ihåg att allopurinol inte ska sättas ut vid ny attack.

Allopurinol kan påbörjas under attack men skyddar inte mot attacker de första månaderna. Urat inom referens (< 480 i TC) utesluter inte gikt. Njursvikt är en viktig orsak till minskad utsöndring av urat.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.