Missbruk

Kontakt

Capio Maria

Specialistläkare

Telefon dagtid

073-901 53 91

Akutmottagning

Telefon

08-684 004 00

Specialenheter

Beroendeakuten Stockholm

Telefon

08-123 459 00

Maria Ungdom

Akutmottagning

08-123 474 15
08-123 474 10

TUB-mottagningen, Sabbatsberg

(läkemedelsberoende) dagtid

08-123 457 06

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.