Akne


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Allmänläkare behandlar komedoakne och mild, medelsvår och svår papulopustulös akne.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Patienter som inte svarat på topikal behandling kombinerat med högst 2 stycken 3-månaders behandlingar med lymecyklin. Nodulocystisk akne.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet)
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Utredning

Symtom

De kliniska tecknen vid akne är fet hy, komedoner, röda papler och pustler, ibland förenat med noduli, cystor, ärrbildning och krustös inflammation.

Akne indelas i olika typer

 1. Komedoakne
  Öppna och/eller slutna komedoner
 2. Papulopustulös akne
  a. Mild: Komedoner, enstaka papler och pustler
  b. Medelsvår: Komedoner, måttligt med papler och pustler, enstaka djupa pustler <5 mm
 3. Svår akne
  a. Svår papulopustulös: Rikligt med papler och pustler, ytliga och djupa <5 mm, komedoner, enstaka noduli >5 mm
  b. Nodulocystisk: Flera noduli >5 mm, rikligt med papler och pustler, komedoner

Behandling

Förebyggande åtgärder

Normal tvåltvätt är tillräcklig i de flesta fall. För mycket kosmetika och feta hudvårdsprodukter bör undvikas. Man bör inte klämma på finnar eftersom inflammationen kan förvärras. För att dölja aknelesioner kan man rekommendera ett hudfärgat stift. Diet har inte någon påvisbar effekt vid akne.

Läkemedelsbehandling

Tillstånd

Mild

Medelsvår

Medelsvår-svår

Komedoakne

1. adapalen (Differin)

1. adapalen (Differin)

1. adapalen (Differin)2. bensoylperoxid kombinerad med adapalen (EpiDuo).

2. bensoylperoxid kombinerad med adapalen (EpiDuo).

Papulopustulös akne

1. bensoylperoxid (Basiron) alt. azalainsyra (Skinoren/Finacea) alt. adapalen (Differin).

1. bensoylperoxid kombinerad med adapalen (EpiDuo).

1. Peroral lymecyklin (Lymecycline, Lymelysal, Tetralysal 300 mg x 2) i tre månader i kombination med lokalbehandling (EpiDuo). Upprepas högst en gång. Fortsatt lokal behandling under lång tid är avgörande för att förebygga återfall.2. Peroral lymecyklin (Lymecycline, Lymelysal, Tetralysal 300 mg x 2) i tre månader i kombination med lokalbehandling (EpiDuo). Upprepas högst en gång. Fortsatt lokalbehandling under lång tid är avgörande för att förebygga återfall.

2. Vid otillräcklig effekt eller besvärande ärrbildningstendens: Remiss till hudspecialist för värdering av isotretinoin-behandling.

Nodulocystisk akne

1. Remiss till hudspecialist för värdering av Isotretinoin-behandling.Hudreaktioner vid solexposition under sommaren i Sverige är försumbar vid behandling med lymecyklin men kan vara påtaglig vid andra tetracyklinderivat. OBS! Gör uppehåll med behandlingen under sol- och badsemestrar vintertid i till exempel Thailand eller Karibien.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (pdf)

Komplikationer

 • Bestående ärrbildning
 • Kvarstående hyperpigmentering under lång tid
 • Dålig självkänsla - social isolering

Om innehållet

Författare: Birgitta Wilson Claréus, hudläkare, hudspecialist, Hud- och könsmottagningen, Stockholm Hud

Granskare: Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2021

Publicerat:

Uppdaterat: