Infektiös artrit


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

  • Anamnes: om känt missbruk, immunosupprimerad patient, riskpatient till exempel malignitet med pågående cytostatikabehandling, glukokortikoid behandling, diabetes med komplikationer, njursvikt
  • Status
  • Aktuella läkemedel

Utredning

Symtom

Vid bakteriell artrit föreligger oftast mer uttalade inflammatoriska symtom som lokal rodnad, värmeökning och svullnad med hydrops. Oftast är allmäntillståndet påverkat med feber och allmän sjukdomskänsla om inte immunosupprimerad patient. Drabbar framförallt äldre, nedgången och/eller immunosupprimerad patient.

Bakteriell artrit är i regel resultatet av hematogen spridning från fokal infektion, exempelvis i hud, luft- och urinvägar eller tarmkanal.

Diagnoskriterier

Ledvätskeanalys

Centralt vid utredning och behandling av mono-/oligoartrit är uteslutande av bakteriell artrit. Detta sker via ledpunktion och ledvätskeanalyser med främst odling och LPK-bestämning och kristallanalys på sjukhus.

Den vanligaste förekommande bakterien är Staphylococcus aureus. Andra organismer kan förekomma såsom virus, svamp, protozoer eller parasiter.

Om innehållet

Författare: Ulf Hirsch, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Granskare: Per Larsson, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Cecilia Carlens, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för reumatologiska sjukdomar: Ralph Nisell, ordf, december 2017

Publicerat:

Uppdaterat: