Infektiös artrit

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

  • Anamnes: om känt missbruk, immunosupprimerad patient, riskpatient till exempel malignitet med pågående cytostatikabehandling, glukokortikoid behandling, diabetes med komplikationer, njursvikt
  • Status
  • Aktuella läkemedel

Utredning

Symtom

Vid bakteriell artrit föreligger oftast mer uttalade inflammatoriska symtom som lokal rodnad, värmeökning och svullnad med hydrops. Oftast är allmäntillståndet påverkat med feber och allmän sjukdomskänsla om inte immunosupprimerad patient. Drabbar framförallt äldre, nedgången och/eller immunosupprimerad patient.

Bakteriell artrit är i regel resultatet av hematogen spridning från fokal infektion, exempelvis i hud, luft- och urinvägar eller tarmkanal.

Diagnoskriterier

Ledvätskeanalys

Centralt vid utredning och behandling av mono-/oligoartrit är uteslutande av bakteriell artrit. Detta sker via ledpunktion och ledvätskeanalyser med främst odling och LPK-bestämning och kristallanalys på sjukhus.

Den vanligaste förekommande bakterien är Staphylococcus aureus. Andra organismer kan förekomma såsom virus, svamp, protozoer eller parasiter.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.