Mortons neuralgi

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Utredning och icke kirurgisk behandling
 • Belastade röntgenbilder i standardprojektioner för att utesluta differentialdiagnoser

Remiss till ortopedteknik

 • Inläggssulor med så kallad främre pelott för utprovning under 6 månader

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Ställningstagande till kirurgisk behandling när främre pelott ej hjälpt
 • Eventuellt behov av MRT-undersökning bedöms (och beställs) av ortoped
 • Relativ kontraindikation: rökfri före operation (på grund av försämrat läkningsresultat)
 • Absoluta kontraindikationer: fotsår, nedsatt cirkulation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot, belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när

Utredning

Diagnosen Mortons neuralgi ställs i de flesta fall kliniskt. Bilddiagnostik kan behövas för att fastställa diagnosen. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Symtom

Mortons neuralgi kännetecknas av neurombildning av plantara digitalnerver.

 • Ilande nervsmärta i framfoten vid belastning, ofta med utstrålning i tårna
 • Smärtan är vanligtvis lokaliserad mellan 3:e och 4:e tån, kan även förekomma mellan 2:a och 3:e tån
 • Smärtan är mest uttalad med skor men förekommer också barfota
 • Ibland förekommer känselbortfall ut i tårna

Bild: Illustration av fot med smärta mellan 3:e och 4:e tån
Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi
Illustration: Göran Paulsson, 2019

Differentialdiagnos

 • Stressfraktur
 • Mb Köhler
 • Enkondrom
 • MTP-instabilitet
 • Bursit, artrit
 • Ganglion
 • Främmande kropp

Bilddiagnostik

I de fåtal fall diagnosen behöver verifieras utförs MR. Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas när röntgen är indicerad.

Behandling

Tidigt insatt smärtstillande och skoanpassning är basen i behandlingen. Förbered patienten på att läkningsperioden är lång. Patienten kan behöva inlägg eller skoanpassning av ortopedingenjör. Kvarstår påtagliga symtom kan operation vara aktuell.

Egenvård

Ge råd om:

 • Bekväma, rymliga skor
 • Inlägg med främre pelott, finns att köpa i handeln

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Kortisoninjektion (från dorsalsidan) kan ha effekt

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs ligamentklyvning för att öka utrymmet för nerven.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.