Ögonlockssjukdomar

Medicinskt område:
Ögon

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Vaglar
 • Blefarit
 • Akut dacryocystit

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

 • Tumörer
 • Tårvägsproblem
 • Sårskador
 • Symtomgivande felställda ögonlock
 • Nedhängande ögonlock som inskränker synfältet

Utredning

Symtom

Vagel: Svullen, palpationsöm rodnad i ögonlock. Vid smältning framträngande pus. Vid inkapslad äldre vagel - chalazion - blek oöm rundad resistans en bit in på ögonlocket.

Blefarit: Rodnade lätt svullna ögonlockskanter med fjäll och lösa cilier.

Tårvägshinder: I allmänhet ensidigt. Tårflöde. Om infekterad tårsäck: ömmande svullnad över tårsäcken vid näsroten.

Felställda ögonlock: Vid ektropion - "blodhundsöga" - med exponerad konjunktiva palp inf och tårflöde. Vid entropion ligger cilier an mot bulben - skav och tårflöde.

Anamnes

 • Tid. Grad av besvär
 • Tårflöde: Bara ute eller även inomhus?
 • Blefarit: Hudsjukdomar, obehandlad allergi, okorrigerat brytningsfel

Status

 • Inspektion: Ögonlockens ställning. Nedre locket inrullat, eventuellt vid knip? Nedre locket förslappat? Svullnad? Rodnad? Tumor? Tänk alltid på basaliom!
 • Palpation: Öm?

Behandling

Handläggning vid behandling

Akuta vaglar: I regel expektans. Om pus vill tränga ut: försiktig komprimering och tvätt. I de allra flesta fall behöver man inte sätta in någon form av behandling.

Kroniska vaglar - chalazion: Operation av ögonspecialist om ej i regress efter tre månader.

Blefarit: Rengöring och baddning med varma kompresser eller fuktad bomullspinne två gånger dagligen, eventuellt med utspätt babyshampo. Efter rengöring neutral ögonsalva. Vid svåra fall eventuellt salva med antibiotika/steroid x 2.

Felställda ögonlock: Operation av specialist. Tillfälligt anatibiotikasalva om infektion.

Tårflöde på grund av tårvägshinder: Lindriga fall med tårflöde endast utomhus - ingen åtgärd. Störande tårflöde även inomhus - operation av specialist.

Tårsäcksinfektion: Isoxazolylpenicillin (Heracillin) peroralt. Inleds av allmänläkare. Remiss till specialist för uppföljning.

Se även Relaterad information - ögonremisser

Relaterad information

Allmänna remisser

Remissinnehåll

  • Aktuella ögonsymtom
  • Synnedsättning. Debut, akut/successiv försämring?
  • Heriditet för glaukom
  • Ytlig inspektion
  • Synskärpa höger resp. vänster öga (med bästa TV-glasögogen på 5 meters håll)
  • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
  • Rullstolsbunden patient
  • Tolk, vilket språk?

  Diabetesremisser

  Remissinnehåll

  • Tidigare undersökningar? (foto eller klinisk us) pga diabetes? Var? När?
  • Regelbundna ögonundersökningar pga annan ögonsjukdom? Var?
  • Aktuella ögonsymtom
  • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
  • Diabetstyp
  • Typ av diabetesbehandling
  • Kosttabletter eller insulinbehandlad
  • Debutår
  • HbA1c
  • Blodfetter
  • Hypertoni
  • Graviditet, vilken vecka
  • Körkort, när aktuellt med nytt intyg

  Sidfot

  Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

  Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

  Har du frågor, förslag eller feedback?