Ögonlockssjukdomar


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Vaglar
 • Blefarit
 • Akut dacryocystit

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

 • Tumörer
 • Tårvägsproblem
 • Sårskador
 • Symtomgivande felställda ögonlock
 • Nedhängande ögonlock som inskränker synfältet

Utredning

Symtom

Vagel

Svullen, palpationsöm rodnad i ögonlock. Vid smältning framträngande pus. Vid inkapslad äldre vagel - chalazion - blek oöm rundad resistans en bit in på ögonlocket.

Blefarit

Rodnade lätt svullna ögonlockskanter med fjäll och lösa cilier.

Tårvägshinder

I allmänhet ensidigt.

Tårflöde. Om infekterad tårsäck: ömmande svullnad över tårsäcken vid näsroten.

Felställda ögonlock

Vid ektropion - "blodhundsöga" - med exponerad konjunktiva palp inf och tårflöde. Vid entropion ligger cilier an mot bulben - skav och tårflöde

Anamnes

Tid. Grad av besvär
Tårflöde: Bara ute eller även inomhus?
Blefarit: Hudsjukdomar, obehandlad allergi, okorrigerat brytningsfel

Status

Inspektion: Ögonlockens ställning. Nedre locket inrullat, eventuellt vid knip? Nedre locket förslappat? Svullnad? Rodnad? Tumor? Tänk alltid på basaliom!

Palpation: Öm?

Behandling

Handläggning vid behandling

Akuta vaglar

I regel expektans. Om pus vill tränga ut: försiktig komprimering och tvätt. I de allra flesta fall behöver man inte sätta in någon form av behandling.

Kroniska vaglar - chalazion

Operation av ögonspecialist om ej i regress efter tre månader.

Blefarit

Rengöring och baddning med varma kompresser eller fuktad bomullspinne två gånger dagligen, eventuellt med utspätt babyshampo. Efter rengöring neutral ögonsalva. Vid svåra fall eventuellt salva med antibiotika/steroid x 2.

Felställda ögonlock

Operation av specialist. Tillfälligt anatibiotikasalva om infektion.

Tårflöde på grund av tårvägshinder

Lindriga fall med tårflöde endast utomhus - ingen åtgärd. Störande tårflöde även inomhus - operation av specialist.

Tårsäcksinfektion

Isoxazolylpenicillin (Heracillin) peroralt. Inleds av allmänläkare. Remiss till specialist för uppföljning.

Se även Relaterad information - ögonremisser

Relaterad information

Allmänna remisser

Remissinnehåll

  • Aktuella ögonsymtom
  • Synnedsättning. Debut, akut/successiv försämring?
  • Heriditet för glaukom
  • Ytlig inspektion
  • Synskärpa höger resp. vänster öga (med bästa TV-glasögogen på 5 meters håll)
  • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
  • Rullstolsbunden patient
  • Tolk, vilket språk?

  Diabetesremisser

  Remissinnehåll

  • Tidigare undersökningar? (foto eller klinisk us) pga diabetes? Var? När?
  • Regelbundna ögonundersökningar pga annan ögonsjukdom? Var?
  • Aktuella ögonsymtom
  • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
  • Diabetstyp
  • Typ av diabetesbehandling
  • Kosttabletter eller insulinbehandlad
  • Debutår
  • HbA1c
  • Blodfetter
  • Hypertoni
  • Graviditet, vilken vecka
  • Körkort, när aktuellt med nytt intyg

  Om innehållet

  Författare: Magnus Gjötterberg, överläkare, Anders Furucrona, specialist i allmänmedicin, Lars Hellström, specialist i allmänmedicin

  Granskare: Annika Eklund-Grönberg, specialist i allmänmedicin, Trollbäckens vårdcentral, Leif Tallstedt, överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus, 2012

  Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ögonsjukdomar: Anne Odergren, ordf, maj 2018

  Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2021

  Publicerat:

  Uppdaterat: