Ögonlockssjukdomar

Medicinskt område:
Ögon

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och behandling i de flesta fall

Remiss till öppenvårdsmottagning ögon

 • Chalazion – alltid hos små barn, annars vid besvär >6 månader
 • Svår blefarit
 • Felställda ögonlock eller trichiasis
 • Tårvägshinder med ökat tårflöde inomhus
 • Tårsäcksinfektion efter initialt insatt antibiotikabehandling
 • Svårläkt sår – spontant eller traumatiskt
 • Behandlingskrävande aterom, mollusker och papillom
 • Tumör

Obs! Kosmetiska ingrepp handläggs inte inom offentligt finansierad ögonsjukvård.

Bakgrund

Den här rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonlockssjukdomar.

Etiologi

Det finns många orsaker till ögonlockssjukdomar. Här nämns några som är kliniskt relevanta.

Vagel och chalazion

 • Vagel, hordeolum, orsakas av en infektion i en Meibomsk körtel, svettkörtel eller ciliefollikel.
 • Chalazion innebär en knuta på grund av en tilltäppt körtel eller resttillstånd efter vagel.

Blefarit

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten.

Felställda ögonlock eller ögonfransar

 • Ektropion innebär att ögonlocket är vänt utåt med exponering av konjunktivan.
 • Entropion innebär att ögonlocket är vänt inåt så att cilierna skaver mot bulben.
 • Trichiasis är ögonfransar som växer in mot ögat.

Andra tillstånd

 • Tårsäcksinfektion
 • Tårvägshinder
 • Aterom
 • Mollusker
 • Xantelasma
 • Papillom
 • Tumör

Riskfaktorer

 • Seborré, eksem
 • Ögonsmink
 • Kontakt med djur
 • Allergi
 • Ögonlocksfelställningar

Samsjuklighet

 • Rosacea

Utredning

Symtom

 • Tårflöde, ibland ensidigt, kan förekomma både utomhus och inomhus
 • Skav, ömhet
 • Svullnadskänsla

Vagel och chalazion

 • Vagel – ömmande resistens och rodnad i ögonlock, ökat tårflöde, ödem och ibland pus
 • Chalazion – oöm rund resistens en bit in på ögonlocket

Blefarit

 • Ögonlock – rodnade, lätt svullna, ögonlockskanter med fjäll och lösa cilier, ibland sår
 • Ögon – brännande känsla, skav, torrhet, gruskänsla, ibland ökat tårflöde

Felställda ögonlock eller ögonfransar

 • Ektropion och entropion – ökat tårflöde, sårbildning
 • Trichiasis – skavkänsla i ögat

Andra tillstånd

 • Tårsäcksinfektion – ömmande svullnad över tårsäcken, ökat tårflöde
 • Tårvägshinder– ökat tårflöde
 • Aterom, mollusker, xantelasma och papillom – utseenderelaterade besvär, skav, obehag
 • Tumör – långvarigt sår

Anamnes

 • Symtom – debut, duration och förlopp
 • Riskfaktorer
 • Samsjuklighet

Status

 • Ögon – tårflöde, pus
 • Syn – synskärpa
 • Ögonlock, näsrot och periorbital vävnad – palpationsömhet, ödem, resistens, rodnad, fjällning, sår, felställning/asymmetri

Handläggning vid utredning

 • Gör en klinisk bedömning och handlägg enligt misstänkt bakomliggande orsak.
 • Observera att perikorneal injektion talar för sekundärt korneaengagemang.
 • Tumör bör alltid misstänkas vid utebliven sårläkning.

Laboratorieprover

Överväg konjunktival odling.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling vid vagel och chalazion

Vid vagel rekommenderas:

 • Råd om egenvård och information om att tillståndet brukar läka ut.
 • Behandling av eventuell samtidig konjunktivit.
 • Försiktig komprimering och tvätt om pus tränger ut.

Chalazion hos små barn bör bedömas inom specialiserad vård då en chalazion kan komma att påverka synutvecklingen.

För vuxna gäller att en liten chalazion (mindre än 5 mm) ofta resorberas spontant. Större chalazion (större än 5 mm) kan kräva kirurgi inom specialiserad vård, särskilt vid kvarvarande besvär efter 6 månader.

Behandling vid blefarit

 • Ge råd om egenvård.
 • Applicera smörjande ögonsalva efter rengöring.
 • Ge antibiotikasalva vid tecken till infektion.
 • Konsultera specialiserad vård vid utebliven effekt. Ibland kan kortisonsalva krävas.
 • Rengöring och baddning med varma kompresser eller fuktad bomullspinne två gånger dagligen.
 • Vid svåra fall överväg kortvarig behandling med Terracortril med Polymyxin B salva (förslagsvis 1 x 2 i cirka 14 dagar ).
 • Vid tecken på infektion kan Fucithalmic övervägas (1 droppe x 2 t.o.m. 2 dagar efter symtomfrihet).

Behandling vid felställda ögonlock

Tejpa entropion i väntan på bedömning av ögonläkare och eventuell operation.

Behandling vid andra tillstånd

Tårvägshinder med lindriga besvär och tårflöde endast utomhus, kräver ingen åtgärd. Övriga patienter bör bedömas inom specialiserad vård för eventuell åtgärd.

Vid tårsäcksinfektion kan behandling med flukloxacillin peroralt inledas av läkare i primärvård. Patienten bör följas upp inom specialiserad vård.

Egenvård

Egenvårdsråd i form av ögonlockshygien:

 • Rengör och badda med varma kompresser eller fuktad bomullspinne två gånger dagligen.
 • Använd vatten, eventuellt med utspätt oparfymerat babyschampo (1 del schampo och 4 delar vatten).

Komplikationer

 • Ögonlockssjukdomar kan leda till besvär med torra ögon.
 • Blefarit kan ge madarosis (förlust av ögonfransar) eller trichiasis.

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.