Prolaps

Medicinskt område:
Kvinnohälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Diagnos, utredning och kontroll av flertalet patienter.

Remiss till öppenvårdsmottagning gynekologi

 • Besvär för ställningstagande till behandling
 • Komplikation/recidiv efter genomgången operation
 • Osäker diagnos
 • Tumörmisstanke
 • Problem med konservativ behandling

Remissinnehåll

 • Allmän anamnes, nuvarande sjukdomar och behandlingar
 • Gynekologisk anamnes
 • Prolapsbesvär
 • Inkontinensbesvär

Bakgrund

Riskfaktorer

 • Vaginala förlossningar, ökad risk med ökat antal och ökad risk vid stora bristningar
 • Graviditet
 • Ålder
 • Hereditet för framfall
 • Förstoppningsbesvär
 • Övervikt
 • Anamnes på varicer, bråck, hemorrojder
 • Tungt fysiskt arbete

Utredning

Symtom

Framfall är en försvagning av vaginalväggen som medför att någon eller fler av slidans väggar (främre, bakre, vaginaltopp/cervix/uterus) buktar in i slidan och ibland ut genom slidöppningen.

Bakomliggande organ kan vara:

 • Framvägg: urinblåsa (cystocele)
 • Bakvägg: ändtarm (recto-, proctocele) eller fossa Douglasi med tunntarm (enterocele)
 • Vaginaltopp: cervix (cervixelongation) eller uterus (subtotal eller total uterovaginal prolaps)

Det mest prolapsspecifika symtomet är så kallad globuskänsla, det vill säga att något buktar ut ur slidmynningen. Andra symtom kan vara från:

 • Urinvägar: trängningar, blåstömningssvårighet, upprepade UVI:er, urinläckage
 • Tarm: svårighet att krysta ut avföringen, behov av att trycka mot bakre slidväggen
 • Nedsatt sexuell funktion

Anamnes

 • Prolapsspecifika symtom, med eller utan inkontinensbesvär, se Symtom
 • Gynekologisk undersökning

Differentialdiagnoser

 • Annan lokal förändring i vulva
 • Tumör

Behandling

Handläggning vid behandling

Upplever patienten inga besvär behövs ingen behandling.

Konservativ behandling med ring eller annat inlägg. Kräver täta kontroller inledningsvis, därefter kontroll/byte 1-4 ggr per år. Vid ringbehandling behövs slemhinneskydd med lokala östrogener: vagitorier 2 gånger per vecka hos postmenopausala kvinnor.

Kirurgisk åtgärd.

Uppföljning

Vid prolapsring: kontroll/byte enligt ovan, annars vid nya besvär.

Komplikationer

Till ringbehandling

 • Skavsår med flytningar och blödningar
 • Svårighet att få ring att sitta kvar
 • Blåstömningssvårigheter trots ringbehandling

Till kirurgi

 • Hög frekvens recidiv anatomiskt av vilka cirka 10 procent av de opererade får tillbaka symtom. Recidiven vanligast första året efter operation men kan även uppstå senare
 • Ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens
 • Dyspareuni, smärtsamma samlag
 • Erosion av vaginalslemhinnan efter prolapsoperation med nät

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.