Thorakala aortaaneurysm

Handläggningsriktlinjer

1. Aorta ascendens

Ej remissfall. Omkontroll 12 månader med samma metod.

Om Ø >4.0 cm

Remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären om:

 • Ålder <40 år
 • Hereditet (förälder, helsyskon) för aortaaneurysm
 • Bindvävssjukdom (Marfan, Ehlers-Danlos med flera)
 • Signifikant aortaklaffvitium

Annars omkontroll 12 månader med samma metod. Remiss om progress Ø >0.5 cm.

Om Ø >4.5 cm

Remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären om:

 • Något av ovanstående kriterier
 • Bikuspid aortaklaff
 • Hypertoni och/eller andra kardiovaskulära riskfaktorer

Annars omkontroll 12 månader med samma metod. Remiss om progress Ø >0.5 cm.

Om Ø >5.0 cm

Remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären om:

 • Alltid, om inte patienten är tydligt olämplig för öppen hjärtkirurgi (hög ålder, demens, avancerad komorbiditet, kort förväntad överlevnad)

Om ej lämplig för öppen hjärtkirurgi behövs ej heller omkontroll.

Om Ø >6.0 cm och/eller symtomgivande aneurysm

Akutmärkt remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären.

2. Aorta descendens

Undersökning med datortomografi eller magnetresonanstomografi.

Om Ø <4.5 cm

Ej remissfall. Omkontroll 12 månader med samma metod.

Om Ø >4.5 cm

Remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären om:

 • Ålder <40 år
 • Hereditet (förälder, helsyskon) för aortaaneurysm
 • Bindvävssjukdom (Marfan, Ehlers-Danlos m fl)

Annars omkontroll 12 månader med samma metod. Remiss om progress Ø >0.5 cm.

Om Ø >5.0 cm

Remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären om:

 • Något av ovanstående kriterier
 • Hypertoni och/eller andra kardiovaskulära riskfaktorer

Annars omkontroll 12 månader med samma metod. Remiss om progress Ø >0.5 cm.

Om Ø >5.5 cm

Remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären om:

 • Alltid, om inte patienten är tydligt olämplig för intervention (hög ålder, demens, avancerad komorbiditet, kort förväntad överlevnad)

Om Ø >6.0 cm och/eller symtomgivande aneurysm

Akutmärkt remiss till Thoraxkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Aneurysmdispensären.

Om innehållet

Författare: Christian Olsson, thoraxkirurg, Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Publicerat:

Uppdaterat: