Uppföljning av benigna kolonpolyper


Algoritm uppföljning av benigna kolonpolyper

Om innehållet

Författare: Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset

Referens: Svensk Gastroenterologisk Förenings vårdprogram 2016

Publicerat:

Uppdaterat: