Uppföljning av benigna kolonpolyper

Medicinskt område:
Mage och tarm

Uppföljning

Endoskopimottagningen sätter patienten på väntelista för nästa rekommenderade skopikontroll utan behov av ny remiss.
Vårdgivare som har uppdraget: Aleris och Capio

Primärvården har fortsatt ansvar för patienten såsom fortsatt uppföljning av aktuella besvär eller bedömning och utredning vid nytillkomna symtom.

Det finns otillräcklig evidens för att uppföljning efter 80 års ålder ökar överlevnaden i kolorektal cancer. Koloskopi hos patienter >75 år medför ökad risk för komplikationer som leder till sjukhusvård. Därför rekommenderas att polypvårdprogrammet avslutas efter 80 års ålder samt tidigare vid allvarlig komorbiditet.

Relaterad information

Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi, pdf (Svensk Gastroenterologisk Förening)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.