Uppföljning av benigna kolonpolyper


Relaterad information

Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi (Svensk Gastroenterologisk Förening)

Om innehållet

Författare: Nationell riktlinje 2021, Svensk Gastroenterologisk förening

Godkänd av: Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för mag- och tarmsjukdomar: Marjo Kapraali, ordförande, oktober 2022

Publicerat:

Uppdaterat: