Vårtor

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Egenvård i första hand
 • Kontakt med allmänläkare vid behov

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

 • Vid misstanke om malignitet
 • Vårtor hos transplanterade eller immunosupprimerade patienter
 • Vid mycket utbredda vårtor med svåra symtom

Utredning

Symtom

Vanliga vårtor är godartade, självläkande förändringar som drabbar oss alla någon gång i livet.

Runt vårtan bildas tjocka hyperkeratoser som kan trycka på underliggande vävnad och ge ömhet/smärta vid belastning.

Differentialdiagnoser

 • Klavus, drabbar ofta äldre och sitter på tryckställen
  Behandling: Nedhyvling och inlägg i skorna
 • Misstänkt malignitet (isolerad förändring hos vuxna)
 • Tumörer hos immunosupprimerade

Behandling

Handläggning vid behandling

Man tror att vårtor försvinner då kroppens immunförsvar uppmärksammar vårtvirus och angriper vårtan. Denna process påbörjas eller underlättas genom att man regelbundet irriterar vårtan genom att avlägsna hornvävnad och lägga på vårtmedel.

Behandling i form av nedhyvling av hyperkeratoserna runt vårtan minskar belastningssmärtan.

Egenvård

Patienten behandlar sig själv (se Patientinformation) med kraftig nedhyvling/skrapning med fil, vårtmedel från apotek (till exempel VårtFri, VårtFri Pen, Trans-Ver-Sal eller Verruxin) under minst 3 månader:

Behandling med VårtFri eller VårtFri Pen (innehåller myrsyra)

 • Om vårtan är tjock – fila ner vårtan.
 • Fukta bomullspinnen med VårtFri – Obs! Överdosera inte!
 • Tryck bomullspinnen mot vårtan några gånger.
 • Upprepas 1 gång per vecka.

Behandling med Trans-Ver-Sal-plåster

 • Fila vårtan med medföljande sandpappersfil.
 • 1 droppe vatten sätts på vårtan.
 • Täck vårtan med en tillklippt Trans-Ver-Sal-plåster och fäst med häfta.
 • Ta av häftan följande morgon.
  Upprepas varje kväll.

Behandling med Verruxin

 • Hand- eller fotbad 5 minuter för att mjuka upp vårtan.
 • Kraftig nedskrapning av hudöverskottet.
 • Lägg på vårtmedel enligt bruksanvisning, undvik att pensla hudområdet utanför vårtan.
 • Upprepa minst varannan dag.

Obs! Behandlingen ska fortsätta till vårtan är borta vilket kan ta många månader! Se avsnittet Patientinformation

Kirurgisk behandling

Fryskirurgisk behandling med flytande kväve är ungefär lika effektiv som behandling med vårtmedel. Lustgas som frysmedium ska inte användas av miljöskäl. Frysbehandlingen gör ont, och ger värk under en tid efteråt, då man eftersträvar en blåsbildning för effekt.

Kirurgisk behandling är inte mer effektiv på sikt än vanlig egenbehandling. Dessutom löper man risk för biverkningar - det besvärligaste är bestående ärr med ständig värk. För att undvika dessa nackdelar behandlas vårtor med kirurgi endast i undantagsfall och då hos vuxna med svåra eller invalidiserande besvär.

Patientinformation

Vanliga vårtor (verruca vulgaris)

Vanliga vårtor är godartade, självläkande förändringar som drabbar oss alla någon gång i livet. Man tror att vårtor försvinner då kroppens immunförsvar uppmärksammar vårtvirus och angriper vårtan. Denna process påbörjas eller underlättas genom att man regelbundet irriterar vårtan genom att lägga på vårtmedel och att avlägsna hornvävnad.

Kirurgisk operation är ej mer effektivt på sikt än vanlig egenbehandling. Dessutom löper man risk för biverkningar - det besvärligaste är bestående ärr med ständig värk. För att undvika dessa nackdelar behandlas vårtor med kirurgi endast i undantagsfall och då hos vuxna med svåra eller invalidiserande besvär.

Frysning av vårtor med flytande kväve är ungefär lika effektivt som behandling med vårtmedel. Frysbehandlingen gör ont, och ger värk under en tid efteråt.

En behandling som ofta minskar smärtan är kraftig nedhyvling av den tjocka huden som bildas runt vårtan. Denna trycker på underliggande vävnader och ger ömhet/smärta vid belastning. Nedhyvlingen Innebär inte någon ökad risk för spridning av vårtorna.

Behandlingsråd

Skaffa vårtmedel från apotek (till exempel VårtFri, VårtFri Pen, Trans-Ver-Sal-plåster eller Verruxin) och behandla enligt följande under minst 3 månader:

Behandling med VårtFri eller VårtFri Pen

 • Fukta bomullspinnen med VårtFri. Obs! Överdosera inte!
 • Tryck bomullspinnen mot vårtan några gånger och låt lösningen torka.
 • Upprepas 1 gång per vecka under 3-4 månader, eventuellt längre.

Behandling med Trans-Ver-Sal-plåster

 • Fila vårtan med medföljande sandpappersfil.
 • 1 droppe vatten sätts på vårtan.
 • Täck vårtan med en tillklippt Trans-Ver-Sal-plåster och fäst med häfta.
 • Ta av häftan följande morgon.
 • Upprepas varje kväll under 3-4 månader, eventuellt längre.

Behandling med Verruxin

 • Hand- eller fotbad 5 minuter för att mjuka upp vårtan.
 • Nedskrapning av hudöverskottet med fotfil.
 • Lägg på vårtmedel enligt bruksanvisning.
 • Upprepa helst dagligen eller varannan dag.

Tålamod och regelbunden behandling ger bra resultat. Behandlingen ska fortsätta tills vårtan är borta, vilken kan ta månader.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.