Uppdaterat vårdprogram: Diabetesfoten

I den nya versionen av vårdprogrammet finns förtydligande kring klassificering enligt fotriskgrupp samt vårdnivå och remissrutiner.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?