Telefonkonsultation

Särskild behörighet krävs för denna sida

För att få åtkomst till denna sida krävs uppkoppling mot Region Stockholms interna nätverk.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.