Kondylom

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Initial diagnostik och information till patienten.

Remiss till öppenvårdsmottagning dermatologi/venerologi eller urologi/gynekologi

Vid komplikation eller osäkerhet om behandling, remittera till:

 • Venereologisk mottagning: Sesam Huddinge. I TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller
 • Sektion Hud med Sexuell hälsa, Ersta sjukhus (tillhör Karolinska Universitetssjukhuset). I TakeCare: Ersta Spec sexuell hälsa eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Remiss till Sesam eller urolog vid kondylom i urinrörsmynningen.

Remissinnehåll

 • Symtom
 • Utförda undersökningar

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinehåll

 • Resultat av utredningen med diagnos

Bakgrund

Epidemiologi

 • Mycket vanligt hos både män och kvinnor
 • Kondylom orsakas av humant papillomvirus (HPV)
 • Vissa typer av HPV associeras med cervixcancer, vulvacancer, peniscancer, analcancer och tonsillcancer

Utredning

Symtom

Små utväxter, vårtor, på penis, under förhuden, i vaginalöppningen, i vagina, i pubis, kring anus och i mycket sällsynta fall även i munnen. Kondylom kan också uppträda som platta vitaktiga förändringar i vulva eller på vaginalslemhinnan eller på penis.

Smittar vid vaginal- och analsex, kondom skyddar oftast om den används, kan dock ej skydda från smitta mot kondylom som sitter på pubisregionen.

Inkubationstid

2-3 månader upp till 1 år efter smittotillfället.

Handläggning vid utredning

Vill man bekräfta sin misstanke om kondylom, framförallt de platta, kan man pensla med ättiksyra 5 procent, vänta en minut och förändringarna bleknar och blir samtidigt tydligare. Detta test är dock ospecifikt.

Biopsi för histopatologi görs ibland vid osäkerhet och vid dysplasimisstanke.

Virustypning görs i undantagsfall.

Differentialdiagnos

 • Andra vårtor
 • Leukoplaki av annan orsak, till exempelskivepitelcancer

Behandling

Egenvård

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Läkemedelsbehandling

Utvärtes kondylom kan även behandlas med podofyllotoxinkräm eller -lösning (Wartec), kontraindicerad vid graviditet. Sätts på kondylomen 2 gånger dagligen i 3 dagar, sedan uppehåll i 4 dagar och därefter ny kur om tre dagar. Kan upprepas flera gånger tills kondylomen är borta.

Vid uteliven effekt remiss till specialiserad vård för eventuell behandling med imikvimod.

OBS! Invärtes kondylom i vagina eller rektum kan behandlas med laser eller operation. Remiss till kirurg, gynekologisk mottagning, eller annan mottagning med erfarenhet av behandling av detta tillstånd.

Vaccination

Vaccination ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för båda pojkar och flickor och ges i åk 5.

Smittspårning

Utförs ej.

Sjukskrivning

Ej nödvändig.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.