Sexuell hälsa

Vårdprogram

Hbtq

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Sexuellt överförda infektioner - STI

Vårdprogram

Gonorré

Vårdprogram

Herpes simplex

Vårdprogram

Hiv-infektion

Vårdprogram

Klamydia

Vårdprogram

Kondylom

Vårdprogram

Mycoplasma genitalium

Vårdprogram

Syfilis

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.