Liktorn, klavus

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Bedömning och behandling

Remiss till öppenvårdsmottagning dermatologi

 • Vid oklar diagnos

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes och status
 • Effekt av given behandling
 • Bifoga gärna foto

Utredning

Definition

Liktorn, eller klavus, är en förtjockning av huden till följd av ständigt tryck och/eller friktion på en avgränsad hudyta. Den kan ses som utväxt på tår, mellan tår och över tåled eller som inväxt på fotsulor på grund av belastningen.

Riskfaktorer

 • Främre fotvalvsinsufficiens
 • Trånga eller illasittande skor
 • Hammartå

Symtom

 • Hyperkeratos, ibland med inslag av torkat blod
 • Ofta ömhet över centrala taggen.

Undersökningar

Biopsi kan övervägas i oklara fall. Dermatoskopi kan underlätta för att se punktformade blödningar, som tyder på vårta.

Differentialdiagnoser

 • Vårtor – kan även förekomma på ställen som inte utsätts för tryck, vid nedhyvling ses punktformiga blödningar
 • Malignitet – misstänk vid atypisk bild

Behandling

Handläggning vid behandling

Följande handläggning rekommenderas:

 • Ge råd om egenvård.
 • Patienten kan i vissa fall behöva kontakta fotvårdsklinik för behandling som till exempel nedslipning (ingår inte i medicinsk fotvård).
 • Patient med diabetes kan ha rätt till medicinsk fotvård.
 • Ibland kan skoanpassning via ortopedteknik behövas.
 • Nedhyvling och utskärning med skalpell ger ofta momentan smärtlindring och kan provas. Om utlösande faktorer kvarstår finns risk att klavus återkommer och då kan metoden upprepas.
 • Kryokirurgi har ingen plats i behandling av klavus – risk för ärrbildning.

Egenvård

Ge följande råd:

 • Eliminera utlösande faktorer.
 • Använd rymliga skor och avlasta foten.
 • Prova liktornsplåster.
 • Rekommendera pelott eller andra fotbäddar vid främre fotvalvsinsufficiens.
 • Prova uppmjukning och eventuell behandling med uppluckrande salva, lösning eller plåster.

Förebygg genom att fila bort eventuella förhårdnader efter varma fotbad eller dusch.

Komplikationer

Sårbildning under hornlagret och infektioner förekommer. Foten riskerar att snedbelastas vilket kan leda till värk i knä och höft.

Relaterad information

Liktorn, klavus (1177 för vårdpersonal)

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.