Lus- och loppbett

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Husläkare bör kunna sköta de flesta fall av bettreaktioner.

Bakgrund

Etiologi

Många olika insekter, oftast löss och loppor kan ge bett. Det går inte att säga vilket djur som har bitit om inte djuret hittas, vilket är sällan vid loppbett.

Loppor

Blodsugande vinglösa insekter, några millimeter stora, som lever på däggdjur och fåglar.

Fågelloppor/kvalster: Vanligt vår och höst. Kan komma in i hemmet via hundar, katter och vid rensning av fågelbon. Lopporna kan överleva någon månad, men inte föröka sig då de kräver sitt speciella värddjur för detta. Larverna lever i mattor springor och den färdiga lusen hoppar sedan tillbaka till värddjuret.

Hundar och katter kan dock drabbas av fågelloppor.

Människoloppor förekommer i princip inte i Sverige.

Löss

Löss är också blodsugande däggdjursparasiter.

Huvudlöss är 2-4 mm-stora, smutsgula, närmast genomskinliga. Lever cirka 1 månad, suger blod 1 gång per dag och honan lägger totalt cirka 200-300 ägg – gnetter – som sitter fast på hårstrån och kläcks efter cirka 1 vecka. Sprids så gott som endast via direktkontakt.

Kropps-/klädlöss är ovanligt i Sverige. Lössen lever i kläder som tvättas sällan och hos personer med eftersatt hygien.

Flatlöss sitter på behårade områden, framförallt där hårstråna är tjockare: genitalt, i armhålorna, i ögonbryn och ögonfransar. De sprids genom sexuella kontakter. Överväg annan STI.

Vägglöss (ingen äkta lus utan en skinnbagge) lever i springor i väggar, golv, sängar och bakom lösa tapeter. Suger blod framförallt nattetid, tål långvarig svält.

Det kan ta lång tid innan till exempel fågelloppor/kvalster dör inomhus.

Utredning

Status

Loppor: Kliande, röda, urtikariella papler några millimeter- till centimeterstora. I området där bettet skett syns ofta ett minimalt sår centralt. Sitter ofta ”på rad” då insekten gör flera provbett. Utslagen kan komma och gå under några veckor.

Huvudlöss: Titta efter gnetter eller levande löss – kamning med luskam dagligen i minst 10 dagar efter smittillfället.

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid bett av löss/loppor räcker det oftast med lugnande information.

Sanering förutom noggrann städning inte nödvändig. Krävs om det finns vägglöss.

Hårlöss: På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Rengöring av kammar och borstar, tvätta huvudbonader. Går de inte att tvätta lägg dem i en plastpåse i frysen under 24 timmar.

Flatlöss: Prioderm eller Tenutex enligt bipacksedel.

Partnerbehandling. Sängkläder och kläder tvättas i 60 grader. Vid ögonfransinfestation mekanisk rengöring och insmörjning med vaselin 2 gånger per dag.

Läkemedelsbehandling

Symtomatisk behandling med Gr I-II-steroid. Vid mycket klåda kan ett icke sederande antihistamin ges.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?