I vårdprogrammet finns råd för att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling:

Sena effekter och rehabilitering efter cancerbehandling

Du hittar också en ny utbildning på Lärtorget:

Cancerrehabilitering för dig i primärvård (Region Stockholm)