Nytt vårdprogram om följder efter cancerbehandling

Ett nytt vårdprogram har publicerats på Viss.nu: Sena effekter och rehabilitering efter cancerbehandling.

I vårdprogrammet finns råd för att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling:

Du hittar också en ny utbildning på Lärtorget:
Cancerrehabilitering för dig i primärvård (Region Stockholm)

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.