Uppdaterade vårdprogram SVF

Vårdprogrammen Akuta leukemier SVF och Myelom SVF är nu uppdaterade.

De nya versionerna innehåller ett utvidgat kunskapsstöd med bakgrund, utredning och behandling. Kunskapsstöden är baserade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg för Region Stockholm.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.