Akut buksmärta hos barn


Vårdnivå och remissrutiner

Akut handläggning

Nedan handläggningsprogram är ett beslutsstöd för läkare vid handläggning av barn med akut buksmärta. Här anges vilka barn som kan ges råd om egenvård (inkl per telefon), liksom till vilken vårdnivå man ska hänvisa barn då läkarbedömning är aktuell.

Husläkarmottagning/närakuten

Husläkare eller närakuten ser övriga barn med akut buksmärta - de som inte omfattas av råd och stöd i egenvård och som inte bör hänvisas direkt till sjukhusens akutmottagningar. Vid behov remitterar husläkaren till barnakut.

Schema: Vårdnivåer

Buksmärta med kräkning utan diarré

Buksmärta med kräkning och diarré

Remiss till akutmottagning

Barnakuten på sjukhus

Tar emot barn till och med 17 års ålder.

Sachsska barnsjukhuset tar emot barn med misstänkt blindtarmsinflammation från 10 år, övriga hänvisas till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Solna.

Primärbedömning av barn med buksmärta kan göras på vårdcentral eller närakuter inom Stockholms läns landsting.

Barn hänvisas till barnakuten vid:

 • Generell buksmärta med allmänpåverkan
 • Intervallsmärta med allmänpåverkan (man kan ge Klyx och kortvarigt invänta förbättring)
 • Enbart kräkning, om det pågått mer än 12 timmar
 • Påtaglig blodig kräkning eller blodig diarré (OBS! Mindre mängder, oftast strimmig blodtillblanding i kräkning eller diarré är vanligt förekommande vid gastroenteriter och representerar sällan svår komplikation)

Vid misstänkt UVI, se vårdprogram Urinvägsinfektion hos barn.

Barnakuten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Mindre skador och tillstånd som kräver kirurgisk åtgärd tas inom Region Stockolm omhand på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Solna och på Sachsska barnakuten till och med 14 års ålder. Se ovan angående appendiciter.

Karolinska Huddinge har inget kirurgiskt omhändertagande för patienter under 18 år.

Direkt hänvisning till barnakuten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Solna gäller för barn med akut buksmärta i samband med någon av punkterna nedan:

 • Nyligen opererad
 • Buktrauma
 • Svullnad i ljumske med smärta
 • Smärta i skrotum (ska efterfrågas!)
 • Gallfärgade kräkningar (kan vara tecken på volvolus)

Övriga patienter kan remitteras till barnkirurgakuten efter:

 • Läkarundersökning
 • Urinsticka
 • CRP
 • Temp
 • Klyx

Remissinnehåll

 • Relevant sjukhistoria
 • Aktuella symtom
 • Beskrivning av bukstatus
 • Aktuella läkemedel inklusive läkemedel givet som eventuell smärtlindring
 • Resultat av eventuell akut utredning (temp, CRP, urinsticka)
 • Resultat av eventuellt prövad akut behandling (Klyx?)

Behandling

Egenvård

Telefonrådgivning

Vårdnadshavare till barn kan ges råd om egenvård per telefon under förutsättning att:

 • Barnets allmäntillstånd är opåverkat
 • Smärtan är avledbar
 • Tempen är under 38 grader
 • Kräkningarna varat mindre än 12 timmar

Vid misstanke om förstoppning, ge råd om Klyx.

Dosering:

 • Barn 6 mån-1 år: ½ Klyx (60 ml)
 • Barn >1 år: 1 Klyx (120 ml)

Om innehållet

Författare: Margareta Lange, Barnkirurgen, ALB, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Uppdaterat 2015: Pia Malmquist, överläkare/sektionschef, Pediatrisk akutvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Granskare: Anders Kjellberg, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Eva Edelstam Granfors, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Anne-Marie Holmen, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Richard Seiberlich, specialist i allmänmedicin, Scania hälsocenter

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för barn- och ungdomsmedicin: Helena Martin, ordf, juli 2018

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: