Barn och ungdomars hälsa


Vårdprogram

Atopiskt eksem

Vårdprogram

Gastroenterit hos barn

Vårdprogram

Kikhosta

Vårdprogram

Laktosintolerans

Vårdprogram

Näsblödningar

Vårdprogram

Pseudokrupp

Otit

Vårdprogram

Akut mediaotit

Vårdprogram

Extern otit

Vårdprogram

Sekretorisk mediaotit

Psykiskt relaterat

Vårdprogram

ADHD

Vårdprogram

Ätstörningar

Vägledning för tilläggsuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa på BUMM eller HLM

I följande vårdprogram finns speciella behandlingsanvisningar för barn

Vårdprogram

Sårinfektion

Vårdprogram

Tarminfektioner