Herpes simplex

Medicinskt område:
Hud och könSexuell hälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Initial diagnostik, behandling och information till patienten.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud/venerologi

Remiss till specialistmottagning i oklara fall, mycket svåra fall och vid svårigheter med profylaktisk behandling.

Några patienter får så svåra symtom så de vårdas inneliggande några dagar.

Remiss till venereologisk mottagning:

 • Sesam Huddinge. I TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller
 • Sektion Hud med Sexuell hälsa, Ersta sjukhus (tillhör Karolinska Universitetssjukhuset). I TakeCare: Ersta Spec sexuell hälsa eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Remissinnehåll

 • Symtom
 • Utförda undersökningar
 • Eventuellt ställningstagande till profylaktisk behandling
 • Önskemål om intensifierad behandling på grund av svåra symtom

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Resultat av utredningen med diagnos och behandlingsförslag

Bakgrund

En av de absolut vanligaste könssjukdomarna som smittar vid kyssar, oral-, vaginal- och analsex.

Utredning

Symtom

 • Vanligen kliande och svidande sår vid munnen, på penis, i vagina eller i och vid ändtarmen
 • Oftast tydliga röda utslag med vätskefyllda blåsor i mitten
 • Herpesinfektion i analkanalen yttrar sig ofta som en smärtsam fissur. Ofta kan man även se blåsor inne i vagina eller analkanalen. Vid osäkerhet görs spekulumundersökning eller proktoskopi
 • Vid tveksamhet om genes till blåsor utanför könsorgan och mun, ta prov från blåsbotten för herpes DNA-test

OBS! Man kan överföra herpes till andra ställen på kroppen genom att klia sönder blåsor och överföra till andra lokaler och andra personer.

Inkubationstid

2 dagar till 3 veckor efter smittotillfället.

Handläggning vid utredning

Provtagning från en blåsbotten herpes DNA-test. Man kan också ta typspecifik serologi (IgG och IgM). Stegring av IgM tyder på färsk infektion.

Det kliniska utseendet skiljer sig inte mellan HSV-1- och HSV-2-infektion men täta genitala recidiv brukar orskas av HSV-2, varför typbestämning är av värde inför behandlingsbeslut.

Differentialdiagnos

Behandling

Läkemedelsbehandling

Vid primär infektion: valaciclovir 500 mg x 2 i 5-10 dygn. OBS! Att behandlingen bara förkortar sjukdomssymtomen med något dygn.

Vid recidiv: valaciclovir 500 mg x 2 i 5 dygn.

Många patienters upplever prodromalsymtom, till exempel en lätt klåda vid stället för tidigare herpesutbrott. Tar man valaciclovir 1 g i ett par dagar när klådan kommer kan man förhindra uppblossning av symtom.

Vid täta återfall, exempelvis 5-6 om året, ställningstagande till profylaktisk behandling valaciclovir 500 mg x 1 i ett år.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs ej.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.