Pityriasis rosea

Medaljongsjukan

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Ställer diagnos och informerar patienten vid typisk bild.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Vid oklar diagnos eller långdraget förlopp.

Bakgrund

Epidemiologi

 • Utslagen smittar inte
 • Drabbar oftast ungdomar och unga vuxna
 • Sjukdomen återkommer sällan (2 procent)

Etiologi

Sjukdomen orsakas troligen av ett virus från herpesgruppen eller är en immunologisk reaktion på en virusinfektion.

Utredning

Symtom

Vanligare på vår och höst.

Första symtomet, som ofta kommer efter en övre luftvägsinfektion, är en fjällande, några centimeter stor plack som ibland inte upptäcks och är större än de andra utslagen, kallas primärmedaljong.

Efter några veckor, inte sällan då det första utslaget börjar läka, kommer en utsådd av små, centimeterstora, lätt fjällande plack i hudens sprickriktning, framförallt på bålen. Utslagen sitter aldrig i ansiktet och sällan nedanför armbågar och knäveck.

Oftast ger dessa inga besvär men lätt klåda kan förekomma. Läker restlöst efter 6-10 veckor, ibland något längre tid.

Handläggning vid utredning

 • Inga specifika prover finns – klinisk diagnos
 • Syfilisserologi, kan övervägas

Differentialdiagnoser

 • Andra virusexantem, men dessa har ingen primärmedaljong och läker oftast snabbare
 • Guttat psoriasis
 • Läkemedelsexantem (lokalisationen skiljer sig, ingen primärmedaljong)
 • Syfilis sekundärstadiet – om utslag handflator, se vårdprogram Syfilis

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Oftast ingen förutom information och lugnande besked
 • Vid klåda kan lokal steroid grupp II-III förskrivas
 • Vid långdraget förlopp kan remiss skrivas till hudläkare för eventuell ljusbehandling

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.