Pityriasis versicolor


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Husläkare kan sköta majoriteten av alla patienter.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Vid oklar diagnos. Terapisvikt (kvarvarande fjällning), se även under rubrik Komplikationer.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet)
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utförda utredningar: Eventuellt tagna prover och svar på dessa
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Bakgrund

Epidemiologi

 • Drabbar cirka 2 procent av vuxna
 • Orsakas av Malassezia species (jästsvamp), tillhör hudens normalflora så predisponerande faktorer har stor betydelse
 • Smittar inte

Riskfaktorer

 • Hög temperatur och hög luftfuktighet
 • Bidragande faktorer är seborré, mjäll, seborroiskt eksem

Utredning

Symtom

 • Pigmentförändringar och ibland lätt fjällning på bål, hals, armar och lår
 • Lätt klåda och/eller rödflammighet i huden
 • Samsjuklighet: Mjäll, seborroiskt eksem och/eller kliande follikuliter

Handläggning vid utredning

 • Ofta klassisk bild.
 • Skrapning med träpinne ger hyvelspånsliknande fjällning. Odling är inte meningsfullt.

Differentialdiagnos

 • Vitiligo, ingen fjällning
 • Eksem med hypopigmentering (Pityriasis alba)

Behandling

OBS! Behandla hela bålen, hals, armar och lår även om det endast finns ett fåtal fläckar.

I första hand: Ketokonazolschampo får sitta på huden 5 minuter innan avsköljning. Upprepas under 5 på varandra följande dagar.

I andra hand: Propylenglykollösning 50% 2 gånger dagligen i 2 veckor.

Vid mycket utbredda förändringar: Kapsel Sporanox 100 mg, 2 x 1 i 7 dagar.

Profylaktisk behandling

 • 60 procent får recidiv inom 1 år
 • Propylenglykollösning eller Ketokonazolschampo 1-2 gånger per månad
 • Kapsel Sporanox 100 mg, 2 x 2 en gång per månad i 6 månader

Komplikationer

Pigmentförändringarna kvarstår flera månader efter behandling. Snabbare repigmentering efter solexposition.

Om innehållet

Författare: Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud

Granskare: Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Carolina Ek, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: