Pseudokrupp


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Vid lindriga till måttliga symtom (skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor, milda indragningar men goda saturationer).

Remiss till närakut, barnakut

Tydlig inspiratorisk stridor i vila, måttliga till kraftiga indragningar, trötthet, agitation.

Bakgrund

Definition

Pseudokrupp eller laryngotrakeit är en virusorsakad infektion som orsakar högt andningshinder hos barn vanligtvis i åldern 6 månader till 6 år.

Utredning

Symtom

Akut insjuknande ofta med föregående förkylningsymtom. Skällande hosta, inspiratorisk stridor, heshet, indragningar. Ibland feber. Oftast symtomdebut efter att barnet legat ner ett tag (somnat på kvällen).

Differentialdiagnoser

  • Bakteriell trakeit: Septisk, kan inte svälja, dreglar
  • Epiglottit: Septisk, dreglar, ej vaccinerad
  • Främmande kropp: Dagtid, plötsligt påkommande symtom utan förkylningssymtom
  • Anatomisk avvikelse (haemangiom, laryngotrakeomalaci, trakeal stenos, kärlring):
  • Spädbarn med tidig debut, inga förkylningssymtom och dåligt/inget svar på behandling

Behandling

Handläggning vid behandling

Om endast skällande hosta och heshet med anamnes på andningsbesvär natten innan är konservativ behandling tillräcklig. Generell information om höjt huvudläge samt inandning av kall luft vid besvär bör ges, se Föräldrainformation om krupp Word, 31 kB..

Läkemedelsbehandling

Vanligtvis är besvären värst första natten. Om stor oro finns kan en dos kortison skickas med föräldrarna hem som kan ges vid förvärrade symtom.

Engångsdos av kortison är i de allra flesta fall tillräckligt. Effekten bör ses inom 1-2 timmar.

Skriv tabellbeskrivning här

Symtom

Svårighets-
grad

Behandling

Skällande hosta, heshet, stridor när barnet är upprört

Mild

Konservativ behandling/kortison per os.

Skällande hosta, heshet, indragningar och stridor i vila

Måttllig

Kortison per os samt observation (+/- adrenalininhalation).

Skällande hosta, heshet, indragningar, trötthet, agitation

Svår

Kortison per os/iv, adrenalininhalation samt observation minst 2 timmar.

Om barnet är så påverkat att adrenalininhalation ges ska alltid kortison också ges.

Skriv tabellbeskrivning här

Kortison

Betametason, tablett 0.5 mg

0.3 mg/kg, max 6 mg - tabletterna löses i liten mängd vatten.


Skriv tabellbeskrivning här

Adrenalin, 1 mg/ml


Maxin

2 ml i 2+2 minuter med 15 minuters mellanrum.

Ailos

<2 år: 1 ml
>2 år: 2 ml


Om behandling inte hjälper måste man tänka på differentialdiagnoser.

Om innehållet

Författare: Viktoria Dixon, bitr. överläkare, Akutsjukvård för barn, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för barn- och ungdomsmedicin: Helena Martin, ordf, mars 2017

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: