Pseudokrupp

Medicinskt område:
Barn och ungdomars hälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Vid lindriga till måttliga symtom (skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor, milda indragningar men goda saturationer).

Remiss till närakut, barnakut

Tydlig inspiratorisk stridor i vila, måttliga till kraftiga indragningar, trötthet, agitation.

Bakgrund

Definition

Pseudokrupp eller laryngotrakeit är en virusorsakad infektion som orsakar högt andningshinder hos barn vanligtvis i åldern 6 månader till 6 år.

Utredning

Symtom

Akut insjuknande ofta med föregående förkylningsymtom. Skällande hosta, inspiratorisk stridor, heshet, indragningar. Ibland feber. Oftast symtomdebut efter att barnet legat ner ett tag (somnat på kvällen).

Differentialdiagnoser

  • Bakteriell trakeit: Septisk, kan inte svälja, dreglar
  • Epiglottit: Septisk, dreglar, ej vaccinerad
  • Främmande kropp: Dagtid, plötsligt påkommande symtom utan förkylningssymtom
  • Anatomisk avvikelse (haemangiom, laryngotrakeomalaci, trakeal stenos, kärlring):
  • Spädbarn med tidig debut, inga förkylningssymtom och dåligt/inget svar på behandling

Behandling

Handläggning vid behandling

Om endast skällande hosta och heshet med anamnes på andningsbesvär natten innan är konservativ behandling tillräcklig. Generell information om höjt huvudläge samt inandning av kall luft vid besvär bör ges, se Föräldrainformation om krupp Word, 31 kB..

Läkemedelsbehandling

Vanligtvis är besvären värst första natten. Om stor oro finns kan en dos kortison skickas med föräldrarna hem som kan ges vid förvärrade symtom.

Engångsdos av kortison är i de allra flesta fall tillräckligt. Effekten bör ses inom 1-2 timmar.

Skriv tabellbeskrivning här

Symtom

Svårighetsgrad

Behandling

Skällande hosta, heshet, stridor när barnet är upprört.

Mild

Konservativ behandling/kortison per os.

Skällande hosta, heshet, indragningar och stridor i vila.

Måttllig

Kortison per os samt observation (+/- adrenalininhalation).

Skällande hosta, heshet, indragningar, trötthet, agitation.

Svår

Kortison per os/iv, adrenalininhalation samt observation minst 2 timmar.

Om barnet är så påverkat att adrenalininhalation ges ska alltid kortison också ges.

Kortison

Betametason, tablett 0.5 mg

0.3 mg/kg, max 6 mg - tabletterna löses i liten mängd vatten.

Adrenalin, 1 mg/ml

Maxin

2 ml i 2+2 minuter med 15 minuters mellanrum.

Ailos

<2 år: 1 ml
>2 år: 2 ml

Om behandling inte hjälper måste man tänka på differentialdiagnoser.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.