Rosacea


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Sköter patienten så länge lokalbehandling enbart eller kombinerat med systembehandling fungerar.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

 • Vid oklar diagnos
 • Patienter som inte svarar på lokalbehandling i kombination med tetracykliner
 • Uttalad papulopustulös rosacea med risk för ärrbildning

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utförda utredningar: Prover
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Bakgrund

Epidemiologi

Relativt vanlig hudsjukdom (2-8 procent) som endast drabbar vuxna.

Etiologi

 • Okänd.
 • Man anser att det blir en inflammation i huden på grund av att blodkärlen vidgas och läcker ut ämnen som irriterar.

Utlösande faktorer

Solen anses vara en försämrande faktor men även alkohol, starka kryddor, vissa läkemedel och andra ämnen som ger en vidgning av blodkärlen försämrar sjukdomen.

Utredning

Symtom

Symtom och fynd

Skriv tabellbeskrivning här

Flush

Ofta första symtom. Rodnad centralt i ansiktet, framförallt näsa och kinder. Svullnad som kommer och går.

Telangiektatisk rosacea

Ytliga blodkärl, diskreta till framträdande.

Papulopustulös rosacea

Som ovan och rodnade papler ibland med liten gul pustel.

Rhinophyma

Förstorad näsa med grova porer och telangiektatiska kärl - relativt ovanligt. Kan drabba även kvinnor.

Pyoderma faciale

Nodulocystisk rosacea - ovanlig. Ibland allmänpåverkan.

Ögon

Rodnad, torrhetskänsla, konjunktivit, keratit.

Handläggning vid utredning

Klinisk diagnos - PAD ger sällan diagnoshjälp.

Differentialdiagnoser

 • Vuxenacne
  Ofta ingen rodnad. Sitter runt käkvinklar och ner på halsen. Komedoner.
 • Perioral dermatit
  Sitter framför allt runt mun och ibland ögon. Små rodnade papler.
 • Sebboroiskt eksem
  Fjällning, klåda, rodnad. Sitter framförallt runt näsan och i ögonbryn och ger ofta besvär med mjällbildning i hårbotten.
 • SLE
  Fjärilserytem. Ovanligt tillstånd.

Behandling

Läkemedelsbehandling

 

Lokalbehandling

Lindrig-medelsvår rosacea:
I första hand: Azaleinsyra (Finacea) 1 ggr dagligen. Patienten ska behandla sig i minst 2-3 månader innan effekten kan utvärderas.
I andra hand, om azaleinsyra inte tolereras: Metronidazolkräm (Robaz, Rosex) under högst 3-4 månader eller 3-5 procent svavel i Essexkräm APL 1-2 ggr dagligen.


Medelsvår-svår papulopustulös rosacea:
I första hand: Ivermektin (Soolantra).
I andra hand - om lokalbehandling inte är tillräcklig - tillägg av: Lymecyklin (Lymecycline, Lymelysal), 300 mg x 2 i 2-3 månader. Ges i kombination med Azaleinsyra eller Metronidazol.

Tablettbehandling
Om adekvat genomförd lokalbehandling under 2-3 månader inte ger tillräcklig effekt kombineras lokalbehandling (dock ej metronidazol) med lymecyklin (Tetralysal, Lymecycline) i fulldos (300 mg x 2). Behandling behövs ofta i 6-8 veckor och bör inte fortgå längre än 3 månader. Om patienten inte läker på denna behandling, remiss till hudläkare för bedömning.


Dock kan behandlingen upprepas i kortare perioder cirka 6 veckor 2-3 ggr per år.


Efter avslutat lymecyklinbehandling bör lokalbehandlingen fortsätta länge.

Ögonsymtom
Lindriga besvär - tårsubstitut som vid torra ögon, se vårdprogram Rött öga


Om mer uttalade besvär, behandla med tetracykliner eller skicka remiss till ögonläkare för bedömning.

Flushattacker

Mycket svårbehandlat - Propanolol (Inderal) kan prövas.

Erytemet

Oftast mycket svårbehandlat men kan dämpas efter längre tids kombinationsbehandling.

Telangiektatiska kärl

Ofta god effekt av kärllaser eller IPL men denna behandling ges ej inom sjukvårdens ramar.

Rhinophyma

Kirurgisk behandling är det enda alternativet och ger ofta gott kosmetiskt resultat.

Kosmetika, mjukgörande

Personer med rosacea bör undvika det som kan irritera huden. Ofta är rosaceahuden känslig och patienterna får prova sig fram vad som fungerar.

Uppföljning

 • Fortsatt lokalbehandling, allmänna råd
 • Endast vid nästa skov som inte svarar på lokalbehandling
 • Patienten kan behöva stöd då många upplever sjukdomen som mycket besvärande

Komplikationer

 • Konjunktivit
 • Keratit.

Om innehållet

Författare: Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud

Granskare: Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Carolina Ek, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: