Uppdaterat vårdprogram: Endometrios

Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet Endometrios publicerad på Viss.

Bildbeskrivning

Endometrios debuterar ofta i tonåren och förekommer hos cirka 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Flertalet har lindrig sjukdom, men cirka 20 procent får uttalade besvär med försämrad livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga. För enstaka individer är tillståndet invalidiserande.

Fyra viktiga frågor att ställa till alla kvinnor med buksmärta:

  1. Har du svår mensvärk?
  2. Har du besvär när du kissar?
  3. Har du besvär vid tarmtömning?
  4. Har du ont vid samlag?

Läs mer i vårdprogrammet:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.