Extern otit

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Primär handläggning

Remiss till ÖNH-mottagning inom öppenvården/vårdval

 • Vid utebliven behandlingseffekt eller när tillståndet är svårdiagnostiserat gentemot annan öronsjukdom
 • Vid samtidig diabetes och immunsuppressiv sjukdom/behandling där patienten inte snabbt svarar på insatt behandling

Remiss till sjukhusansluten ÖNH-akutmottagning

 • Infektion i öronmusslan (erysipelas eller perikondrit) och samtidig allmänpåverkan t.ex. feber.
 • Vid misstanke om malign extern otit, kolesteatom eller bendestruerande malignitet

Remissinnehåll

 • Sjukdomsduration
 • Beskrivning av undersökningsfynd, grad av smärta, hörselpåverkan
 • Given behandling

Bakgrund

Definition

Extern otit är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd där huden i yttre hörselgången är inflammerad.

Etiologi

 • Eksematös: lokal hudirritation (t.ex. tops, hörapparat, öronproppar) eller hudsjukdomar (atopisk dermatit, psoriasis, seborroisk dermatit, kontaktdermatit)
 • Infektiös: cellulit, oftast bakteriell (främst Staf aureus och pseudomonas). Svamp ovanligt, ses vid kronisk extern otit eller vid långvarig lokal kombinationsbehandling med steroid och antibiotikum
 • Cirkumskript: furunkel i hårfollikel eller talgkörtel, idiopatisk

Riskfaktorer

 • Tidigare besvär med extern otit
 • Diabetes och immunsuppressiv sjukdom/behandling

Ökad risk för malign extern otit varför rekommenderas remiss till ÖNH-specialist tidigare i förloppet.

Utlösande faktorer

 • Frekvent användning av öronpinnar, hörapparat eller öronproppar
 • Badning - "simmaröra"

Utredning

Symtom

Varierar med symtomgrad.

 • Lindrigt: klåda
 • Måttlig: klåda, sekretion, smärta
 • Hörselnedsättning, om svullnad och detritus täpper igen hörselgången
 • Uttalad: lokaliserad varbildning/furunkel i hörselgången (circumscript extern otit), sekundärinfekterat eksem som engagerar ytterörat
 • Allvarlig: erysipelas och perikondrit

Anamnes

 • Aktuella symtom, duration och progression
 • Riskfaktorer
 • Utlösande faktorer
 • Tidigare episoder av klåda i hörselgången?
 • Nyligen ÖLI? Symptom på mediaotit?
 • Nuvarande sjukdomar? Hudsjukdom?
 • Feber eller allmänpåverkan?

Status

 • Allmäntillstånd, temperatur
 • Inspektion av hörselgången och om möjligt trumhinnan. Om oklart om trumhinnan är hel kan Alsolsprit-tamponad, Terracortril med Polymyxin B eller Ciloxan användas.
 • Inspektion av ytterörat och öronmusslan
 • Palpation av lokala lymfkörtelstationer
 • Siegling eller tympanometer – bedöma om myringit kan bero på sjukdom i mellanörat (nedsatt rörlighet)
 • Eventuellt Webers och Rinnes test (nedsatt hörsel p.g.a. ledningshinder)

Handläggning vid utredning

Klinisk diagnos

Eksematös

 • Symtom: lindrig – måttliga. Sällan hörselnedsättning.
 • Status: rodnad, svullnad, hudfjällning i hörselgången
 • Om terapiresistent eller recidiverande remiss till dermatolog för utredning avseende kontaktallergi

Infektiös

 • Symtom: snabb progression, hörselnedsättning, tuggsmärta
 • Status: svullen eventuell helt tilltäppt hörselgång, detritus i hörselgången, serös eller purulent sekretion, myringit (rodnad trumhinna), tragusömhet, regionala lymfadeniter. Engagemang av öronmusslan, eventuellt feber.

Cirkumskript

 • Symtom: mycket smärtsam
 • Status: lokaliserad öm svullnad eventuellt fluktuerande i hörselgången, spontanperforation kan förekomma

Differentialdiagnoser

 • Akut mediaotit
 • Trumhinneperforation
 • Vaxpropp med sekundärinfektion
 • Malign extern otit med bendestruerande infektionsspridning i temporalbenet
 • Käkledssmärta
 • Kronisk otit/kolesteatom med exacerbation av infektion
 • Främmande kropp
 • Zoster oticus
 • Hörselgångscancer
 • Wegeners granulomatos

Behandling

Handläggning vid behandling

Endast klåda - ingen smärta

Status: Hörselgången är röd och fnasig men ej svullen.

Behandling: Ordinera örondroppar. Vattenkarens.

Klåda - viss sekretion - måttlig smärta

Status: Hörselgången är måttligt svullen och delvis fylld med detritus. Trumhinnan kan inspekteras och är utan anmärkning.

Behandling: Sug rent eller spola rent med alsolsprit. Applicera en tamponad indränkt med Alsolsprit som patienten själv ska väta med Alsolsprit var 3:e-4:e timme.Tamponaden drar patienten själv efter 2 dagar. Behandlingen följs därefter upp med örondroppar.

Klåda - sekretion - uttalad smärta - hörselnedsättning

Status: Trumhinnan kan ej inspekteras på grund av svullen hörselgång.

Behandling: Spola rent så gott som möjligt med Alsolsprit. Applicera en tamponad med Alsolsprit som patienten själv håller fuktig enligt ovan.

Följ upp patienten med dragning av Alsol-tamponaden efter 1-2 dygn, ny rengöring av hörselgången samt - om kvarstående måttlig svullnad - sätt en ny tamponad indränkt med Alsolsprit.

Fortsatt behandling med örondroppar efter det att tamponaden dragits.

Hörselgångsfurunkel

Behandling: Sätt Alsolsprit-tamponad som fuktas enligt ovan. Följ upp efter 2 dygn med eventuell ny tamponad.

Incision endast i undantagsfall.

Vid svårare infektionstecken med feber och allmän sjukdomskänsla remiss för ställningstagande till inläggning för iv antibiotika.

Vid svampinfektion

Extern otit orsakas inte sällan av svamp.

Status: Ett tunt gråvitt sekret i hörselgången, och även kolonier med trådformiga svamphyfer, kan likna små bomullstussar.

Behandling: Rengöring och vattenkarens. Dessa fall svarar gynnsamt på behandling med Metylrosaanilin-lösning som penslas i hörselgången. Eventuellt Locacorten Vioform örondroppar.

Förebyggande åtgärder

 • Undvik att peta i öronen
 • Skydda öronen från vatten i minst 2 månader (fetvadd vid dusch/bad)
 • Vid återkommande besvär kan profylaktisk behandling med Terracortril med polymyxin B örondroppar prövas, alternativt spola med Alsolsprit.
 • Patienter med stark klådproblematik kan förses med Locoid eller Betnovat att användas vid behov så att de inte petar.
 • Örat får inte vara tilltäppt – använd hörapparat så lite som möjligt.

Läkemedelsbehandling

 • Första hand: örondroppar Oxytetracyklin + hydrokortison + polymyxin B (Terracortril med polymyxin B) – grupp 1 steroid
 • Andra hand: örondroppar Locoid – grupp 2 steroid
 • Tredje hand: örondroppar Diprodit – grupp 3 steroid (max 4 dagar p.g.a. risk för trumhinneperforation)
 • Vid svamp: eventuellt örondroppar Locacorten vioform (rensugning viktigast)
 • Vid pseudomonas: rensugning, alsolsprittamponad, TcPB-droppar (undvik kinoloner[PH1] )
 • Vid erysipelas/perikondrit: Flukloxacillin 25 mg/kg max 750 mg x 3 i 10-14 dagar
 • Vid smärta: analgetika (paracetamol eller NSAID)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.