Pseudogikt

Pyrofosfatsynovit

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning och behandling sker främst i primärvården.

Remiss till öppenvårdsmottagning reumatologi

 • Vid tveksamhet diagnos
 • För ställningstagande till kristallanalys för påvisande av stavformade intra- eller extracellulärt belägna kristaller. För säker differentiering mellan urat- och pyrofosfatkristaller krävs polarisationsmikroskop. (Kristallerna har olika ljusbrytningsegenskaper.)

Remissinnehåll

 • Anamnes och status
 • Lab: urat, krea, CRP
 • Röntgen

Utredning

Symtom

Pyrofosfat bildas som en av produkterna av kondrocytens metabolism. Detta kan under vissa betingelser med kalcium bilda ett svårlösligt salt, kalciumpyrofosfat, som kan fällas ut i och på ledbrosk, menisker och ledkapsel.

Frisättning av kristaller i ledvätskan kan ge upphov till akut ledinflammation som liknar gikt, pseudogiktattacken.

Indelning

 • Hereditär form - sällsynt, framförallt hos medelålders män.
 • Idiopatisk - vanligen äldre och kvinnor, cirka 90 procent.
 • Vissa internmedicinska tillstånd, till exempel hyperparatyreoidism.

Diagnos

 • Karakteristisk, akut mono-/oligoartrit eller i enstaka fall polyartrit
 • Förekomst av pyrofosfatkristaller i ledvätska
 • Kondrokalcinos på röntgen
 • Normalt S-urat

Akut form

 • Oftast akut insättande monoartrit (90%), handled, axel, armbåge, knä, fotled och ibland tåled
 • Spontanregress av attacken inom 1-2 veckor
 • Vid akut attack förekommer feber och allmänpåverkan
 • Bursit kan förekomma

Kronisk form

 • Hos framförallt äldre kvinnor ses ibland kronisk pyrofosfatsynovit med engagemang av flera leder samtidigt, som regel knän och handleder, och med mindre uttalad inflammation
 • I enstaka fall kan även ses polyartikulärt perifert engagemang i fingerleder som kan likna såväl reumatoid artrit som Heberden-Bouchard artros

Laboratorieprover

Specifika diagnostiska test saknas: urat, krea, CRP.

Bilddiagnostik

Röntgen

 • Intraartikulära förkalkningar (=kondrokalcinos) ses främst i knäled menisker, brosk och ledkapsel, handled och symfys, men även i andra leder (detta röntgenfynd kan dock förekomma utan symtom)
 • Vid kronisk pyrofosfatsynovit ses kondrokalcinos tillsammans med artrosförändringar
 • Vid hemokromatosassocierad pyrofosfatsynovit ses ofta kondrokalcinos i MCP dig II och III

Differentialdiagnoser

Akut form

 • Gikt: annat kristallfynd och hyperurikemi
 • Infektiös artrit: se under gikt
 • Sarkoidosartrit: se under gikt
 • Reaktiv artrit: se under gikt
 • Erysipelas: se under gikt

Kronisk form

 • Reumatoid artrit: oftast positivt RF-test och/eller anti-CCP, ingen kondrokalcinos
 • Artros: röntgenologiskt degenerativa förändringar

Behandling

Förebyggande åtgärder

Förebyggande behandling finns ej.

Egenvård

Vila och avlastning av engagerade leder

Läkemedelsbehandling

 • COX-hämmare i maxdos till besvärsfrihet
 • Intraartikulär glukokortikoidbehandling i dos anpassad efter ledens storlek
 • Om kontraindikation COX-hämmare kan en kort, cirka 1 veckas, peroral behandling med tablett kortison prövas

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.