Äldres hälsa

Vårdprogram

Dysfagi

Vårdprogram

Kognitiv sjukdom

Omvårdnadsprogram

Kognitiv sjukdom - omvårdnad

Vårdprogram

Äldrepsykiatri

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre:

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.