Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient - ABCDE

Medicinskt område:
Akuta tillstånd

Vid bedömning av patient som kommer allmänpåverkad till vårdcentralen alternativt försämras under besöket är det viktigt med strukturerad genomgång av patienten.

ABCDE - Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure

ABCDE är ett effektivt och strukturerat sätt att få överblick i arbetet mot rätt diagnos.

ABCDE för utskrift (pdf) Pdf, 228 kB.

1. Primär bedömning

 • Snabb översikt enligt ABCDE
 • Behandla på plats (hämta akutväska/vagn) för alt flytta patienten till akutrum

2. Viktiga initiala åtgärder

 • Medvetslös + andas ej > A-HLR
 • Sänkt medvetande + spontanandning > sidoläge, kontroll p-glukos, stesolid om kramper
 • Andningsstöd: frikostigt O2 till allmänpåverkad patient

3. Utvärdering – larma ambulans?

4. Sekundär bedömning

 • Vidgad anamnes, eventuellt från anhörig/omgivning
 • Patientnära lab: Hb, CRP, glukos
 • Kompletterande åtgärder

5. Utvärdering

 • Vårdnivå
 • Transport
 • Kommunikation sjukhus

Snabbguider, behandling på akutrum

Astma, akut anfall

Akut astma hos barn

Åtgärder vid anafylaxi

Stroke, akut

Akut internmedicin (Kunskapsstöd för vårdgivare)

Kommunikation

Viktigt med tydlig kommunikation i teamet runt patienten.

 • ”Closed loop”: Kommunikation med kvittens
 • CRM (Vårdhandboken)
  • Crew: Situationsmedvetenhet
  • Resource: Fatta beslut - prioritera!
  • Management:
   • Tydlig kommunikation
   • Ledarskap - Följarskap
   • Använda all tillgänglig information och resurser

1. Vem har ansvar/ledare?

 • Översikt
 • Fattar beslut
 • Prioriterar åtgärder
 • Ordinerar

2. Vem/vilka är följare?

 • Utför ordinationer
 • Utför åtgärder

3. Protokollförare

 • Tidsangivelser
 • Ordinationer
 • HLR

4. Vem tar hand om anhörig? Andra patienter?

 • SBAR (Vårdhandboken) vid rapportering mellan personal primärvård – ambulans
  • Situation: Presentera dig och patienten. Anledning till kontakt/transport.
  • Bakgrund: Relevant anamnes/bakgrundsinformation.
  • Aktuellt tillstånd: Sammanfatta läget enligt ABCDE + din bedömning.
  • Rekommendation: Förslag på vidare handläggning/monitorering/utredning.
 • Ambulansremiss
 • Efter, debriefing
  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?
  • Vad tar vi med till nästa gång?

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.