Nytt om ögonprogrammen

Ett antal vårdprogram som ersätter nuvarande Viss-program har hämtats in från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK.

Illustration öga

Program som ersätts

Det tidigare Viss-programmet Rött öga ersätts nu av de två NKK-programmen Rött öga med smärta och Rött öga utan smärta.

Tidigare Synbesvär ersätts av Akuta synstörningar. Ögonlockssjukdomar och Ögonskador finns också publicerade i nya versioner från NKK, men titeln på programmen är densamma som för de tidigare Viss-versionerna.

Läs mer i vårdprogrammen:

Nya program

Två nya program har också publicerats:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.