Follikulit

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Primär bedömning och handläggning.

Remiss till hudspecialist

 • Om osäker diagnos
 • Utebliven effekt av behandling
 • Follikulit i hårbotten eller sycosis barbae
 • Ärrbildanden follikulit
 • Gram-negativ follikulit annat än pseudomonas

Remiss till akutmottagning

Patient med samtidigt påverkat allmäntillstånd.

Bakgrund

Denna rekommendation avser främst att ge vägledning kring olika orsaker till follikulit samt ge stöd vid handläggning av orsaker som bakterier och svamp.

Etiologi

Follikulit innebär en inflammation i hårfollikeln som kan orsakas av infektioner, läkemedel eller traumatiserande faktorer. Dessutom kan ett stort antal andra tillstånd ge upphov till follikulit.

Infektioner

 • Stafylokocker – vanligaste agens som kan ge både ytliga och djupa follikuliter
 • Pseudomonas – kan ge follikulit efter bad i dåligt klorerat vatten (spa-follikulit)
 • Gramnegativa bakterier – ovanligt, exempelvis vid långvarig tetralysalbehandling av akne
 • Jästsvamp – malassezia (ibland candida) från normal hudflora
 • Virus – ovanligt, herpes simplex och zoster

Läkemedel

 • Steroider
 • Litium
 • Vissa typer av kemoterapi

Traumatiserande faktorer

Exempel på faktorer som kan orsaka follikulit:

 • Hårborttagning – vaxning, rakning
 • Friktion – kläder
 • Ocklusion – fet salva, förband
 • Irritation – kemikalier

Andra tillstånd

Syfilis, HIV, sarkoidos, lymfom, IGA-dermatos och subkorneal pustulos är exempel på tillstånd som kan orsaka follikulit.

Därtill finns namngivna former av follikulit utifrån specifik klinisk bild:

 • Pseudofollikulit – orsakas av inåtväxande hår efter rakning, oftast hos personer med lockigt hår (särskilt mörkhyade), ofta i skäggbotten eller nacken
 • Folliculitis decalvans – ovanligt tillstånd i hårbotten med fläckvist och permanent håravfall och ärrbildning (ofta stafylokocker)
 • Sycusis barbae – djup inflammation i skäggbotten, med fläckvis håravfall och ärrbildning (ofta stafylokocker)
 • Eosinofil follikulit – ovanlig manifestation vid nedsatt immunförsvar eller malignitet som ger kliande papulösa utslag i ansiktet

Riskfaktorer

Riskfaktorer för follikulit av infektiös orsak:

 • Diabetes
 • Nedsatt immunförsvar
 • Atopisk hudsjukdom
 • Svettning, varmt och fuktigt klimat
 • Alkoholmissbruk

Utredning

Anamnes

 • Bakomliggande orsaker
 • Riskfaktorer
 • Yrkesrelaterade faktorer

Status

Undersök huden. Typiska fynd utifrån agens är:

 • Stafylokockfollikulit – papler med central pustel och omgivande rodnad, ofta i ansikte, på hals, i axiller, ljumskar eller på ben (efter rakning)
 • Malasseziafollikulit – kraftig klåda, akneliknande pustler (inga komedoner) på övre delen av bålen
 • Pseudomonasfollikulit – ömmande vesikulopapulösa utslag, initialt på hud som varit täckt med badkläder, uppkommer 1–3 dagar efter bad

Handläggning vid utredning

Klinisk bild är ofta tillräcklig för diagnos. Överväg odling av bakterier eller svamp:

 • Inför eventuell peroral behandling
 • Vid terapisvikt eller recidiv (beakta MRSA)

Vid oklar bild eller djupare inflammation i hår- eller skäggbotten med håravfall rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning vid behandling

Follikulit är oftast självläkande och i många fall räcker information och hygienråd. Vid fortsatta besvär kan följande provas:

 • Eliminera traumatiserande faktorer – särskilt rakning eller vaxning
 • Eliminera riskfaktorer – optimera behandling i förekommande fall
 • Rekommendera egenvård – vid milda besvär
 • Erbjud lokalbehandling – vid återkommande besvär eller utbredda förändringar
 • Överväg peroral behandling – endast vid djupare inflammation, alltid efter odling

Egenvård

Rekommendera att vid:

 • Stafylokockfollikulit – använda klorhexidinlösning vid behov
 • Malasseziafollikulit – använda förebyggande behandling med propylenglykol i kräm/lotion vid upprepade besvär.

Läkemedelsbehandling

Stafylokockfollikulit

När egenvård inte räcker kan följande övervägas:

 • I första hand lokalbehandling – kaliumpermanganatlösning eller fucidinsyra
 • Vid svåra eller utbredda symtom, efter odling – peroralt antibiotika med flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar
 • Lokalbehandling - vid utebliven effekt eller recidiv kan man pröva att tvätta med Descutan-svamp 4%, 2 ggr/vecka i 3-6 veckor.
 • Vid pc-allergi: klindamycin 150-300 mg x 3 i 10 dagar.
 • Vid behandlingssvikt, överväg om det kan röra sig om MRSA.

Malasseziafollikulit

Då malassezia tillhör hudens normalflora är recidiv vanliga och behandlingen kan behöva upprepas. Erbjud i första hand lokalbehandling:

 • Kräm – mikonazolderivat
 • Schampo – ketokonazol, selendisulfid
 • Lösning – propylenglykol, 50% i vatten, 1 x 2 i 2 veckor.

Vid svåra symtom kan peroralt antimykotika övervägas efter odling:

 • Tablett itrakonazol 200 mg x 1 i 3 veckor
 • Tablett flukonazol 200 mg x 1 i 1–4 veckor

Pseudomonasfollikulit

Infektionen läker normalt inom 10 dagar, varför antibiotika bör undvikas.

Komplikationer

Om infektionen blir djupare kan den övergå till furunkel, karbunkel eller abscess.

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.