Stäng

Förtydligande i vårdprogram UVI hos kvinnor

I december publicerades tre nya vårdprogram om urinvägsinfektion på Viss. Nu har förtydliganden gjorts under rubrik Vårdnivå och remissrutiner i Urinvägsinfektion hos kvinnor.

Bildillustration till vårdprogram urinvägsinfektion

Annat värt att uppmärksamma

Recidiverande UVI:er behandlas först inom primärvården: Minst två antibiotikabehandlade episoder av akut cystit under det senaste halvåret eller minst tre under det senaste året. Urinodling rekommenderas.

Profylax

  • Vid samlagsrelaterade recidiv kan postkoital blåstömning rekommenderas.
  • Lokalt östrogen kan provas som profylax till postmenopausala kvinnor.
  • Vid frekventa recidiv kan man överväga postkoital eller kontinuerlig antibiotikaprofylax i sex månader.
  • De som inte önskar antibiotikaprofylax kan få recept på pivmecillinam eller nitrofurantoin för självbehandling. Dosering ska vara densamma som vid akut cystit.
  • Profylax med tranbärsjuice, probiotika och metenaminhippurat har svag vetenskaplig evidens men kan prövas i det enskilda fallet i sex månader.
  • Efter avslutad profylax bör effekten utvärderas.

Recidiverande afebril UVI

Postkoital profylax rekommenderas direkt efter samlag:

  • nitrofurantoin 50 mg, 1–2 tabletter
  • trimetoprim 100 mg, 1 tablett

Kontinuerlig profylax ges med lägsta möjliga dos i sex månader:

  • nitrofurantoin – tablett 50 mg, 1–2 till natten
  • trimetoprim – tablett 100 mg,1 till natten

Efter avslutad profylaxbehandling bör effekten utvärderas.

Läs mer i vårdprogrammen:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.