Blod och koagulation


Vårdprogram

Anemi

Med anvisningar för handläggning under covid-19-pandemin.

Med anvisningar för handläggning under covid-19-pandemin.

Vårdprogram

Blödningsbenägenhet

Vårdprogram

Djup ventrombos

Vårdprogram

Leukocytos

Vårdprogram

Lungemboli

Vårdprogram

M-komponent

Med länk under rubrik "Vårdnivå/remiss" till utredningsrutiner för standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om myelom

Vårdprogram

Neutropeni

Vårdprogram

Trombocytopeni