Cancersjukdomar


Cancersjukdomar med standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer, SVF


Tillfälliga avvikelser i behandlings­rekommendationer med anledning av covid-19

Regionalt Cancercentrums nationella vårdprogramgrupper har tagit beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar som berör cancervården och vissa av de standardiserade vårdförloppen med anledning av covid-19-pandemin.


Vårdprogram

Akuta leukemier

Vårdprogram

Analcancer

Vårdprogram

Bröstcancer

Vårdprogram

HPB-cancer

Vårdprogram

Huvud- och halscancer

Vårdprogram

Knöl i tyreoidea

Vårdprogram

Livmoderhalscancer

Vårdprogram

Livmoderkroppscancer

Vårdprogram

Lungcancer

Vårdprogram

Maligna lymfom och KLL

Vårdprogram

Malignt melanom

Vårdprogram

Myelom

Vårdprogram

Njurcancer

Vårdprogram

Prostatacancer

Vårdprogram

Testikelcancer

Vårdprogram

Äggstockscancer

Övrigt

Omvårdnadsprogram

Lungcancer - omvårdnad

Information om standardiserat vårdförlopp