Stäng

Ett kunskapsstöd för dig som arbetar i primärvården

Pinnad nyhet

Hjälp oss att göra Viss ännu bättre!

Du behöver ungefär en minut för att svara på de här frågorna, och du är anonym. Dina svar hjälper redaktionen att arbeta vidare med webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet.

Nytt om ögonprogrammen

Ett antal vårdprogram som ersätter nuvarande Viss-program har hämtats in från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK.

Förtydligande i vårdprogram UVI hos kvinnor

I december publicerades tre nya vårdprogram om urinvägsinfektion på Viss. Nu har förtydliganden gjorts under rubrik Vårdnivå och remissrutiner i Urinvägsinfektion hos kvinnor.

Senast uppdaterade kunskapsstöd

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?