KOL - akut behandling exacerbation

Uppdatering under covid-19-pandemin

Använd Spacer vid behandling av astma/KOL på mottagningen, ej nebulisator. Nebulisatorer är aerosolbildande vilket ökar risk för smittöverföring. Spacer L'espace och Vortex kan autoklaveras, Optichamber rengörs med väteperoxid.

Bakgrund

Definition

En KOL-exacerbation definieras som en akut försämring i andningen som kräver en ökad behandling. Den vanligaste orsaken är en luftvägsinfektion.

Utredning

Symtom

En exacerbation karakteriseras av 2 av 3 nedanstående symtom:

  • Nytillkomna missfärgade upphostningar
  • Ökad mängd upphostningar
  • Ökad dyspné

Behandling

Handläggning vid behandling

Akut behandling

Följ andningsfrekvens, hjärtfrekvens och saturation.

Vid dåligt svar på akutbehandling - skicka akut till sjukhus.


Syrgas

Vid hypoxi: Ge syrgas för att eftersträva 88-92 procent i saturation.

Normalt räcker 1-2 liter/minut. Beakta risken för koldioxidretention.

LuftrörsvidgandeSpray och spacer har lika god effekt som nebulisator. Ges upp till 8 gånger per dag.


I första hand behandling i spacer: Salbutamolspray Airomir 0,1 mg/dos, 4-10 separata doser följt av ipratropiumspray Atrovent 20 ug/dos, 4 separata doser. Tag minst 5 andetag i masken per dos. Kan upprepas var 20:e minut under sammanlagt en timme.


I andra hand behandling i nebulisator: Salbutamol 2,5-5 mg och iptratropium 0,5 mg via nebulisator. Kan upprepas efter 30-45 minuter.

Subakut behandling


Antibiotika


Antibiotika endast vid misstanke på bakteriell infektion, det vill säga vid missfärgade upphostningar. Överväg sputumodling

 

Amoxicillin 750 mg x 3 i 5-7 dagar alternativt doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn.

Steroider

Prednisolon 30-40 mg (6-8 stycken á 5 mg) eller Betapred 3-4 mg (6-8 stycken á 0,5 mg).

Dosering en gång per dag, helst på morgonen. Behandlingstid 5 dagar.


Ge skriftlig behandlingsplan med ordination kortverkande bronkvidgande ofta upp till 8 gånger dagligen, samt instruktioner när och hur de ska söka akut.

Min behandlingsplan, kort version (pdf) för utskrift Pdf, 96 kB.

Min behandlingsplan, fullständig version (SKR)

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator (Janusinfo)

Uppföljning

Hos ordinarie läkare eller KOL-sköterska inom 6 veckor.

  • CAT-skattning och saturation (har CAT eller saturation försämras jämfört med före exacerbationen?)
  • Rökstatus (erbjud rökavvänjning)
  • Annan orsak till exacerbationen? Pneumoni, samsjuklighet (till exempel underbehandlad kardiovaskulär sjukdom?)
  • Längd/vikt (behövs remiss till dietist?)
  • Följsamhet ordination, inhalationsteknik, se Lär patienten inhalera rätt (Janusinfo)
  • Se över behandlingsplan, vaccinationsstatus och receptförskrivning
  • Remiss KOL-skola?

Det här akutavsnittet är en bilaga till vårdprogrammet KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Om innehållet

Författare: Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen, Anne Geborek, överläkare, Lung-Allergisektionen, Södersjukhuset, Astrid Sjöström, specialist i allmänmedicin, Capio Ringens vårdcentral, Katarina Perlhagen, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Jenni Viitala, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral.

Granskare: Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, Kunskapsteam astma/allergi/KOL, Akademiskt primärvårdscentrum, Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, Kunskapsteam astma/allergi/KOL, Akademiskt primärvårdscentrum

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: