Stäng

Palliativ vård

Vårdprogram

Kognitiv sjukdom

Omvårdnadsprogram

Kognitiv sjukdom - omvårdnad

Relaterad information

Administrativt stöd

Länkar för information, blanketter och annat stödmaterial:

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.