Stäng

Habilitering

Vårdprogram

Autism

Vårdprogram

Cerebral pares

Stöd och vägledning i mötet med patienten

Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin - information, blanketter och annat stödmaterial

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.