Stäng

Allergier och överkänslighet

Vårdprogram

Anafylaxi

Vårdprogram

Astma - akut hos vuxna

Vårdprogram

Astma hos vuxna

Omvårdnadsprogram

Astma - omvårdnad

Vårdprogram

Insektsstick

Vårdprogram

Rinokonjunktivit

Vårdprogram

Urtikaria

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.