Stäng

Barn och ungdomars hälsa

Vårdprogram

Gastroenterit hos barn

Vårdprogram

Kikhosta

Vårdprogram

Näsblödningar

Vårdprogram

Pseudokrupp

Vårdprogram

Skelning hos barn

Otit

Vårdprogram

Akut mediaotit (AOM)

Vårdprogram

Extern otit

Psykiskt relaterat

Vårdprogram

ADHD

Vårdprogram

Ätstörningar

Vägledning för tilläggsuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa på BUMM eller HLM

I följande vårdprogram finns speciella behandlingsanvisningar för barn

Vårdprogram

Atopiskt eksem

Vårdprogram

Sårinfektion

Vårdprogram

Tarminfektioner

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.